Управление на офиси, които се намират отдалечено един от друг

"ВС Технолоджис» ЕООД разработи нова концепция за управление на офиси, магазини и други обекти на компания, разположени в различни градове и държави.

Системата е предназначена за централизирано управление на инженерни системи за офисите си през интернет в режим 24/7.

Основното предназначение на системата - намаляване на енергийното потребление.

През лятото охлаждането на въздуха в офисите на компанията се осъществява с климатици. Служителите периодично избират режим на максимално охлаждане, което води до значително увеличаване на разликата между вътрешните и външните температури и, съответно, до увеличаване на потреблението на електроенергия, както и до заболяване на служителите.

Този проблем може да бъде решен чрез ограничаванена на максималната разлика между температурата на външния въздух и температурата на въздуха в помещенията.

Друг съществен проблем за високо потребление на енергия през лятото са отворените прозорци при работещия климатик. Този проблем се решава чрез поставяне на датчици, които дават сигнали, когато прозорците са отворени и климатиците се изключват автоматично.

За да се елиминира рискът от това, че служителите забравят да изключат климатиците в края на деня, те се изключват автоматично в определено време (в съответствие с графика) или по времето, когато сензорите ще установят липса на персонала в стаята. Климатиците се включват също автоматично или към началото на работния ден, или по време на появяване на служителите.

През зимата, съответно, отоплителни уреди се управляват по подобен принцип - контрол на зададената температура, забраната на работа на отоплителните устройства едновременно с отворените прозорци и изключване (понижаване на температурата на нагряване) след работното време.

Тъй като климатици губят средно до 5-8% на фреон всяка година, съответно, намалява се коефициент на тяхното полезно действие. За да се намали консумацията на енергия в системата са реализирани аларми за необходимост на замяна на фреон. В случаите, когато климатиците не могат да охлаждат помещението за определен период от време, системата дава предупредителен сигнал за необходимост от извънредна проверка на климатика.

Системата генерира отчети за потребление на електроенергията, които позволяват на компанията да анализира и сравнява консумацията на енергия в различни режими на потреблението, както и да планира бъдещите си разходи. Също така тези отчети на системата позволяват записване на тренди на качеството на енергията, да регистрира опасни превишения на наблюдаваните параметри (напрежение, ток, мощност).

На етапа на изготвяне на техническото задание бяха определени следните задачи на система за автоматизацията на офисите:

  • връзка на централен компютър с всички офиси (всеки контролер в офиса трябва да има свой собствен статичен IP-адрес);
  • възможност за промени в режим на работа на оборудването от централен компютър;
  • формиране на отчети за потреблението и качеството на електрическата енергия, и отчети за потреблението на вода, както и за цялата компания, така и отделно за всеки офис;
  • контрол на достъпа до офиси и контрол на работното време на служителите;
  • контрол на отворените прозорци и врати;
  • контрол на климатиците през IR-модул;
  • управление на осветлението (увеличаване или намаляване на яркостта в зависимост от общото ниво на осветление, или в съответствие с графика на работа на офисите);
  • определяне на дим в помещението;
  • възможност за разширяването на системата в бъдеще въз основа на съществуващия софтуер, без закупуване на допълнителни лицензи.
 
picture
Ние в социалните мрежи:

Contact info

Phone: +35 989 2371313
Email: info@vstechnologies.eu
Address: Virbitsa, №3
Sofia, Bulgaria (BG), 1504