Защо точно за Вас е необходима автоматизация на инженерни системи?

Икономия на енергия

Доскоро енергийна ефективност имаше достатъчно нисък приоритет сред собственици на сгради и инвеститори и не се възприемаше като възможност да печелят.

Все пак, поради рязкото увеличение на цени на енергията и подобряване на постижения на икономически изгодни технологии, енергийната ефективност бързо се превръща във важна част от стратегията за управление на недвижима собственост. Също така, концепцията за енергийна ефективност печели значителна популярност в частния жилищен сектор.

Това не е изненадващо. Например, със системи за осветление икономия на енергия може да достигне до 75% от първоначалната схема на натоварване, която е 5% от общото потребление на енергията в жилищни и търговски сектори.

Потенциалните икономии на енергия от водно отопление, охлаждане или подгряване на водата, може да стига до 10%, което се равнява до 7% от общото потребление на енергията на жилищни и търговски сектори.

Проучванията, извършени в Австрия, показват потенциалните икономии на енергия за отопление и охлаждане в обществени сгради до 30%.

Намаляване на емисии на парникови газове

Намаляване на емисии на парникови газове зависи от намаляването на потреблението на енергията.

Технологиите на интелигентни сгради и система на сградна автоматизация имат значителен принос за намаляване на енергийното потребление в търговски, промишлени, институционални и жилищни недвижими имоти.

С други думи, интелигентните сгради и правилно монтирани системите за сградно управление са огромно предимство за околната среда.

Законодателство и екологични стандарти, правилата за здравословни и безопасни условия, както и световните тенденции за подобряване на качеството на въздуха в помещенията са мощен двигател на процеса на изграждане на системите за управление и интелигентни строителни технологии. Допринасят за това и правителствени инициативи по целия свят.

 
picture
Ние в социалните мрежи:

Contact info

Phone: +35 989 2371313
Email: info@vstechnologies.eu
Address: Virbitsa, №3
Sofia, Bulgaria (BG), 1504