Thermokon:

Всичко започна малко и скромно. През април 1987 г. Харалд Зиган е основал Thermokon Sensortechnik GmbH за производство на температурни сензори за котелна индустрия. След това са последвали сензори за определяне на влажност, качество на въздуха и движение. Благодарение на усет за иновации, Thermokon стане динамична компания, пълна с енергия и нови идеи.

Продуктовата линия Thermokon е предназначена за интелигентни и енергийно ефективни сгради, за които се изисква класификацията LEED Platinum. Благодарение на своите енергийно ефективни сензори, Thermokon активно допринася за трайно намаляване на емисиите на CO2.

Thermokon е добре представена на световния пазар със седалището си в Германия, клоновете си в Австрия, Швеция и Китай, търговски офиси в Русия, както и търговските си партньори от целия свят. Оборудване, което е произведено от Thermokon изнасят в повече от 80 страни.

Ние предлагаме продукти на компанията Thermokon:

Cензори за температура:

High-quality materials, modern production procedures, years of experience: Thermokon is producing temperature sensors for the most different applications in the building control, heating, cooling and air-conditioning technology.

Сензори за температура (Cable Temperature Sensors)

TF25

For temperature measurement in ga­seous media of heating, cooling or air con­ditioning systems. In conjunction with an immersion pocket, also suitable for tempe­rature measurement in liquid fluids (e.g. pipeline systems). Designed for locking on control and display systems.

OF14

For temperature measuring on glass facades or the like. Designed for locking on control and display systems

TF14

For temperature measurement in gaseous media of heating, cooling or air conditioning systems. Designed for locking on control and display systems

Output:
Active: 0-10V, 4-20mA
LON: FTT10A
Passive: Sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range active: -50°C...+50°C, -10°C...+120°C, 0°C...+50°C, 0°C...+160°C, 0°C...+250°C,
Measuring range LON: -45°C...+130°C
Measuring range passive: Depending on sensor used
Mounting lengths: 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm
Sensor pocket: Stainless steel, ø6mm
Protection: Hexagonal pressed: IP54 (standard)
Roller-burnished: IP67 with SI Protection (option)
Notice: Active types also available with LC display
Output:
Active: 0-10V, 4-20mA
LON: FTT10A
Passive: Sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range active: -50°C...+50°C, -10°C...+120°C, 0°C...+50°C, 0°C...+160°C, 0°C...+250°C,
Measuring range LON: -45°C...+130°C
Measuring range passive: Depending on sensor used
Mounting lengths: 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm
Sensor pocket: Stainless steel, ø6mm
Protection: Hexagonal pressed: IP54 (standard)
Roller-burnished: IP67 with SI Protection (option)
Notice: Active types also available with LC display
Output:
Active: 0-10V, 4-20mA
LON: FTT10A
Passive: Sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range active: -50°C...+50°C, -10°C...+120°C, 0°C...+50°C, 0°C...+160°C, 0°C...+250°C,
Measuring range LON: -45°C...+130°C
Measuring range passive: Depending on sensor used
Mounting lengths: 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm
Sensor pocket: Stainless steel, ø6mm
Protection: Hexagonal pressed: IP54 (standard)
Roller-burnished: IP67 with SI Protection (option)
Notice: Active types also available with LC display
 
Външни температурни сензори (Outdoor Temperature Sensors)

AGS43

For temperature measuring in outdoor areas, cold stores and greenhouses, production plants and warehouses. Designed for locking on control and display systems.

AGS54

For temperature measuring in outdoor areas, cold stores and greenhouses, production plants and warehouses. Designed for locking on control and display systems

AGS54ext

For temperature measuring in outdoor areas, cold stores and greenhouses, production plants and warehouses. The sensor is sealed in an external pocket to enable a faster response to temperature changes. Designed for locking on control and display systems

Output:
Passive, sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range: Depending on sensor used
Protection: IP43
Output:
Passive, sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range: Depending on sensor used
Protection: IP65
Output:
Active: 0-10V, 4-20mA
LON: FTT10A
Passive: Sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range active: -50°C...+50°C, 0°C...+50°C
Measuring range LON: -45°C...+130°C
Measuring range passive: Depending on sensor used
Sensor pocket: Stainless steel, 6x25mm
Protection:
Passive: IP65
Active/LON: IP65 with SI Protection
Notice: Active types also available with LC display
 
Повърхностно-контактни температурни сензори (Contact Temperature Sensors)

VFG54

For temperature detection on pipes and arched surfaces. Designed for locking on control and display systems.

AF25

For temperature detection on pipes and arched surfaces. Designed for locking on control and display systems

PR25

For temperature detection on pipes and arched surfaces. Designed for locking on control and display systems

Output:
Active: 0-10V, 4-20mA
LON: FTT10A
Passive: Sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range active: -50°C...+50°C, -10°C...+120°C, 0°C...+50°C
Measuring range LON: -45°C...+130°C
Measuring range passive: Depending on sensor used
Sensor pocket: Brass, spring mounted sensor contact
Protection: IP65
Notice: Active types also available with LC display
Output:
Passive, sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range: Depending on sensor used
Sensor pocket: Brass, 6x35mm
Protection: SI Protection
Output:
Active: 0-10V or 4-20mA
Passive: Sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range active: -50°C...+50°C, -10°C...+120°C, 0°C...+50°C, 0°C...+160°C
Measuring range passive: Depending on sensor used
Sensor pocket: Aluminium, 11x28mm
Protection: SI Protection
Notice: Active types also available with LC display
 
Канални температурни сензори (Duct Temperature Sensors)

AKF10 Ø4mm

For temperature measuring in gaseous mediums of heating, ventilation and air-conditioning systems (e.g. in supply/ exhaust air ducts). Designed for locking on control and display systems.

MWF

For detection of average temperature with temperature laminations in ducts (averaging).

KFK03

For temperature measuring in gaseous mediums of heating, ventilation and air-conditioning systems (e.g. in supply/ exhaust air ducts). Designed for locking on control and display systems.

Output:
Active: 0-10V, 4-20mA
Passive: Sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range active: -50°C...+50°C, -10°C...+120°C, 0°C...+50°C, 0°C...+160°C, 0°C...+250°C
Measuring range passive: Depending on sensor used
T max. sensor top: 160°C (standard), 260°C
Mounting lengths: 40mm, 90mm, 140mm, 190mm
Sensor pocket: Stainless steel, ø4mm
Protection: Active: IP65
Passive: IP65, with SI Protection
Notice: Active types also available with LC display
Output:
Active: 0-10V or 4-20mA
Passive: Sensor characteristics Ni1000, Ni1000TK5000, PT1000
Measuring range active: -50°C...+50°C, 0°C...+50°C
Measuring range passive: -50°C...+80°C
T max. sensor top: 80°C
Mounting lengths:
Ni1000 and PT1000: 3m or 6m
Ni1000TK5000: 2,5m or 5m
Sensor rod: PE
Protection: IP65
Output:
Active: 0-10V or 4-20mA
Passive: Sensor Sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range active: -50°C...+50°C, -10°C...+120°C, 0°C...+50°C, 0°C...+160°C, 0°C...+250°C
Measuring range passive: Depending on sensor used
T max. sensor top: 160°C (standard), 260°C
Mounting lengths: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm
Sensor pocket: Stainless steel, ø8mm
Protection: IP66, with SI-Protection
 
Стайни температурни сензори (Room Temperature Sensors)

WRF04/ WRF04LCD

For temperature measuring in room and office spaces etc. Designed for locking on control and display systems.

RDF18

For temperature measuring in ceilings of room and office spaces etc. Designed for locking on control and display systems.

RPF40

For sectional temperature measuring in large rooms.
Alternatively with black ball as radiation sensor with long time constant for radiators or similar applications. Designed for locking on control and display systems.

Output WRF04:
Active: 0-10V or 4-20mA
LON: FTT10A
RS485 Modbus
Passive: Sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
without sensor
Output WRF04LCD:
Active: 0-10V
LON: FTT10A
RS485 Modbus
Measuring range active: -50°C...+50°C, 0°C...+50°C
(adjustable on the transducer)
Measuring range LON/RS485 Modbus: 0°C...+50°C
Measuring range: Depending on sensor used
Protection: IP30
LC display: Display of room temperature, size 29mm x 12mm
Notice: Special printing possible
Output:
Passive, sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Protection: IP30
Output:
Active: 0-10V, 4-20mA
Passive: Sensor (PT100, PT1001/3DIN, PT10001/3DIN, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8k, NTC5k, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, KTY81-110, KTY81-121, KTY81-122, KTY81-210, LM235Z)
Measuring range active: -50°C...+50°C, 0°C...+50°C
(adjustable at the transducer)
Measuring range passive: Depending on sensor used
Sensor head: PVC, ø40mm
Protection: IP65
 
Термостати (Antifreeze Thermostats)

TFR / TFR-R

The antifreeze thermostat TFR is used for downstream temperature monitoring of water air heaters in ventilation and air-conditioning systems to prevent frost damages. The antifreeze thermostat can be used to initiate the following frost protection functions: - Stop fan - Close outside air dampers - Open heating coil valve 100% - Star heating coil pump - Switch-off chiller (condenser) and humidifier - Trip visual and/or audible frost alarm

Set point adjustment range: -10°C...+15°C
Differential gap: 2 ±1°C
Repeatability: ±0,5°C
Switching output: change-over contact, max. 250 V AC, max. 10A
Protection: IP65.
 

Сензори за налягане (Pressure sensors):

Pressure sensors installed in air-conditioning and cooling systems have to withstand extreme conditions. Thus, tailor made pressure sensors resisting hardest applications are the solution.


AVT – Датчик скорост на въздуха (Air Velocity Transmitter)

Air velocity transmitter for measuring and monitoring of air velocities in supply air/exhaust air plants, at ventilators, regulation flaps and electro damper registers.

PS – Диференциален пресостат (Differential Pressure Switch)

Adjustable differential pressure switch PS for monitoring the differential pressure of air and other nonflammable and non-aggressive gases. Possible applications: Monitoring of air filters, fans, industrial cooling air cycles as well as overheating protection, control of air and fire dampers, anti-freeze with heat exchangers.

DPT - Трансмитер за диференциално налягане (DPT)

Differential pressure transmitter with 8 selectable measuring ranges and adjustable output (0-10V or 4-20mA) or Modbus output. For monitoring the differential pressure of air and other nonflammable and non-aggressive gases. Possible applications: Monitoring for air filters, fans, industrial cooling air cycles as well as overheating protection, control of air and fire dampers.

Type: AVT, AVT-D (with display),
AVT-D-R (with display and relay)
Output1: 0-10V and 4-20mA (adjustable at the device), 0...2m/s, 0...10m/s, 0...20m/s (adjustable at the device)
Output2: 0-10V and 4-20mA (adjustable at the device), 0°C...50°C
Protection: IP54
Types available
PS300:
Measuring range 30...300Pa
PS500:
Measuring range 30...500Pa
PS1500:
Measuring range 100...1500Pa
PS4500:
Measuring range 500...4500Pa
DPT2500-R8, DPT2500-R8-D:
-100...+100Pa/0...100Pa/0...250Pa/0...500Pa/
0...1.000Pa/0...1.500Pa/0..2.000Pa/0...2.500Pa
DPT7000-R8, DPT7000-R8-D:
0...1.000Pa/0...1.500Pa/0..2.000Pa/0...2.500Pa/
0...3.000Pa/0...4.000Pa/0..5.000Pa/0...7.000Pa
DPT2000-Modbus:
0...100Pa/0...250Pa/0...500Pa/0...1.000Pa/0..2.000Pa
DPT5000-Modbus:
0...1.000Pa/0..2.000Pa/0...3.000Pa/0..5.000Pa
Output: 4-20mA and 0-10V, Modbus
Power supply:
24V DC (±10%) or 24V AC (±10%),
24V AC (±10%) (DPT-Modbus)
Protection:IP54
 

DPT Flow – Сензори за измерване на обем на въздуха (Flow Meter for Fan Control)

DPT Flow is an ideal device for monitoring and controlling the air flow and for measuring flow rate of centrifugal fans. The flow rate measurement is based on differential pressure values measured directly from the fan. DPT Flow can be used to display the flow value on-site and to send the output value to a control system.

DPI - Електронен диференциален пресостат (Electronic Differential Switch)

Electronic differential pressure switch with 4 adjustable measuring ranges (0-10V) and up to 2 relays outputs. For monitoring and indicating low pressures of air or non-flammable and non-aggressive gases. Possible applications: Monitoring of air filters, fans, industrial cooling air cycles as well as overheating protection, flows in air ducts. Measuring ranges adjustable at the device.

DPL – Трансмитер за диференциално налягане на течности (Differential Pressure Transmitter)

For differential pressure detection in liquid mediums of the air-conditioning, heating and water technique. Also suitable for light aggressive liquids.

DPT Flow-D-1000:
Measuring range 0...1.000Pa
DPT Flow-D-5000:
Measuring range 0...5.000Pa
Output:
Volume flow/differential pressure: 0-10V
Power supply:
24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
DPI2500:
0...100Pa / 0...250Pa / 0...1.000Pa / 0...2.500Pa
with 1 relay output
DPI2500-2R:
0...100Pa / 0...250Pa / 0...1.000Pa / 0...2.500Pa
with 2 relay outputs
Output:
DPI2500: 0-10V, 1x relay (250V~ / 30V= / 6A)
DPI2500-2R: 0-10V, 2x relay (250V~ / 30V= / 6A)
Power supply:
21-35V DC (±10%) or 24V AC (±10%),
24V DC/24V AC (±10%) (with automatic zero point calibration)
Protection: IP54
DPL1/A:
Measuring range 0-1bar, Output 4-20mA
DPL1/V:
Measuring range 0-1bar, Output 0-10V
Power supply:
4-20mA: 15-24V DC (±10%)
0-10V: 15-24V DC or 24V AC (±10%)
Pressure connection: G1/4"
 

DLM
Сензор за налягане на течности (Pressure Transmitter)

Pressure transmitter for pressure detection in liquid mediums of the air-conditioning, heating and water technique. Suitable for plants with refrigerants.

DPG
Диференциален пресостат (Differential Pressure Gauge)

Differential pressure gauges for monitoring the differential pressure of air and other nonflammable and non-aggressive gases. Possible applications: Monitoring of air filters and fans, monitoring of industrial air cycles and flows in air ducts.

MM – Диференциален пресостат (Differential Pressure Inclined Tube Manometer)

Differential inclined tube manometers for monitoring of the differential pressure of air and other nonflammable and non-aggressive gases. Possible applications: Monitoring of air filters and fans, monitoring of industrial air cycles and flows in air ducts.

DLM4/A:
Measuring range 0-4bar, Output 4-20mA
DLM4/V:
Measuring range 0-4bar, Output 0-10V
Power supply:
4-20mA: 15-24V DC (±10%)
0-10V: 15-24V DC or 24V AC (±10%)
Pressure connection:
G1/4" oder G1/2", 7/16" Schrader UNFF
DPG60 (100/250/500/1k) Display range 0-60Pa (0-100Pa/0-250Pa/0-500Pa/0-1kPa)
Also available as combined devices differential pressure gauge / differential pressure switch (types DPG PS)
MM±50
Display range -50-...50Pa
Also available as combined devices differential inclined tube manometers / differential pressure switch (MM PS)
 

Датчици за CO2 и качество на въздуха:

Mixed gas and CO2 sensors enable an individual and demand-responsive control of outdoor air supply and thus an optimization of the energy consumption. In modern buildings, the use of sensors is almost a matter of course – because energy-saving and well-being of people is of paramount importance.


LK – Канален датчик за качество на въздуха (Duct Air Quality Sensor)

For detection of air quality in air ducts. The sensor consists of a transmitter with VOC sensor, based on a heated dioxide semiconductor (VOC volatile organic compounds = mixed gas). Designed for connection to control and display systems.

LW04 – Стаен датчик за качество на въздуха (Room Air Quality Sensor)

For detection of air quality in room and office spaces. The sensor consists of a transmitter with VOC sensor, based on a heated dioxide semiconductor (VOC volatile organic compounds = mixed gas). Designed for connection to control and display systems.

LK CO2 – Канален датчик за CO2 (Duct CO2 Sensor)

For detection of CO2 concentration in air ducts. For direct connection to a DDC or a monitoring system, there is an analogue 0-10V output for CO2 concentration.

Mounting lengths:
130mm, 260mm, 390mm
Output:
0-10V or LON (FTT10A)
Power supply:
15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Notice:
LON module in separate enclosure, wire PVC, cross section 0,25mm², L=1m
Output:
0-10V or LON (FTT10A)
Power supply:
15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
LK CO2 V: active, 0-10V
LK CO2 V-Z: active, 0-10V, with traffic light function for display of air quality
LK CO2 V LCD: active, 0-10V, with LCD for display of CO2 concentration
CO2 sensor:
NDIR (non dispersive infrared), 0...2000ppm
Accuracy:
±40ppm+3% of measuring range (at 21°C)
Power supply:
15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
 

LK-S CO2

For detection of CO2 concentration, temperature and relative humidity in air ducts. Designed for connection to display and control systems.

WRF04 CO2 – Стаен датчик за CO2 (Room CO2 Sensor)

For detection of CO2 concentration, the temperature and relative humidity (option) in room and office spaces.

LK-S CO2 V:
active, 0-10V
LK-S CO2 VV: active, 0-10V
LK-S CO2 VVV:
active, 0-10V
LK-S CO2 LON:
active, LON FT5000
LK-S CO2 RS485 Modbus: active, RS485 Modbus
CO2 Sensor:
NDIR (non dispersive infrared), 0...2000ppm
Accuracy:
±40ppm+4% of measuring value (@21°C)
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Types available:
V: 0-10V output, for detection of CO2 concentration
VV: 0-10V output, for detection of CO2 concentration and temperature
VVV: 0-10V output, for detection of CO2 concentration, temperature and relative humidity
LON: LON output, for detection of CO2 concentration and temperature
rH LON: LON output, for detection of CO2 concentration, temperature and relative humidity
RS485 Modbus: RS485 Modbus output, for detection of CO2 concentration and temperature
rH RS485 Modbus: or detection of CO2 concentration, temperature and relative humidity
Possible display elements (not for type "V"):
Display of CO2 concentration, temperature and/or rel. humidity, 3 LEDs for indication of air quality (traffic light function)
Measuring range CO2: 0...2.000ppm
Measuring range temperature: 0°C...+50°C
Measuring range rel. humidity: 0...100% rH Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
 

Сензори за влажност:

Our product line is perfectly completed by humidity sensors for measuring relative humidity and temperature in room and office spaces as well as in outdoor areas or gaseous mediums of the heating, ventilation and air-conditioning technology.


F(T)W04 – Стаен сензор за влажност (Room Humidity Sensor)

Room humidity sensor for measuring relative humidity (type FW04) or humidity and temperature (type FTW04) in room and office spaces etc. Designed for connection to control and display systems.

LCN-FTW04 – Стаен сензор за влажност (Room Humidity Sensor)

Room humidity sensor for measuring relative humidity and temperature in room and office spaces etc. Also available with LCD. Designed for connection to control and display systems.

FTW06 – Стаен сензор за влажност (Room Humidity Sensor)

For detection of relative humidity and temperature in room and office spaces etc. Designed for connection to control and display systems.

FW04 A 4-20mA
FW04 V 0-10V
FTW04 AA 2x 4-20mA
FTW04 VV 2x 0-10V
FTW04 AS 4-20mA (humidity), resistor (temperature)
FTW04 VS 0-10V (humidity), resistor (temperature)
FTW04 LON LON FTT10A
FTW04 RS485 MODBUS RS485 MODBUS, only available with LC dispay
Measuring range:
Humidity: 0...100% rH
Temperature active: 0°C...+50°C
Temperature passive: depending on sensor used
LCN-F(T)W04 various outputs available
(please see data sheet)
LCN-FTW04 LON FTT10A
LCN-FTW04 RS485 Modbus RS485 Modbus
Measuring range:
Humidity: 0...100% rH
Temperature: 0°C...+50°C
Accuracy Humididty: ±2% between 20...80% rH
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Protection: IP30
FTW06 VV 2x 0-10V
Measuring range:
Humidity: 0...100% rh
Temperature: 0°C...+50°C
Accuracy humidity: ±2% between 10...90% rh
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Enclosure: Switch programmes of Gira, Merten, Berker, Peha
 

F(T)K – Канален сензор за влажност (Duct Humidity Sensor)

For measuring relative humidity (type FK) or relative humidity and temperature (type FTK) in gaseous mediums of heating, ventilation and air-conditioning systems (e.g. in exhaust/fresh air ducts). Designed for connection to control and display systems.

LCN-FTK – Канален сензор за влажност (Duct Humidity Sensor)

Duct humidity sensor for measuring relative humidity and temperature in gaseous mediums of heating, ventilation and air-conditioning systems (e.g. supply air/ exhaust air ducts). At option, an additional passive temperature sensor is available. Designed for connection to display and control systems.

F(T)A54 – Външен сензор за влажност (Outdoor Humidity Sensor)

For measuring relative humidity (type FA54) or relative humidity and temperature (type FTA54) in outdoor areas. Designed for connection to control and display systems.

FK A 4-20mA
FK V 0-10V
FK LON FTT10A
FTK AA 2x 4-20mA
FTK VV 2x 0-10V
FTK LON FTT10A
FTK RS485 Modbus RS485 Modbus (NEW)
FTK AS 4-20mA (humidity), resistor (temperature)
FTK VS 0-10V (humidity), resistor (temperature)
Measuring range:
Humidity: 0...100% rh
Temperature: -20°C...+80°C
Temperature AS/VS: Depending on sensor used
Accuracy humidity: ±2% between 10...90% rh
Power supply:
A/AA/AS: 15-24V DC (±10%)
V/VV/VS/LON/RS485 Modbus: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%) Mounting lengths:
140mm, 270mm, 400mm
130mm, 260mm, 390mm (only LON)
Notice: Type RS485 Modbus with function for evaluation of enthalpy
Output: 2x 0-10V or 2x 4-20mA
Measuring range:
Humidity: 0...100% rh
Temperature: -20°C...+80°C
Accuracy humidity: ±3% between 20...80% rh
Power supply:
0-10V: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
4-20mA: 15-24V DC (±10%)
Mounting lengths: 140mm, 270mm, 400mm
Notice:
At option with additional passive temperature sensor
LC-FA54 A 4-20mA
LC-FA54 V 0-10V
LC-FTA54 VV 2x 0-10V
Measuring range:
Humidity: 0...100% rh
Temperature: -20°C...+80°C
Accuracy humidity: ±3% between 35...75% rh
Power supply:
A: 15-24V DC (±10%)
V/VV: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
 

F(T)P – Сензор за влажност за таванен монтаж (Room Pendulum Sensor)

For sectional measuring of relative humidity (type FP) or humidity and temperature (type FTP) in large rooms.

FSR01 – Стаен хигростат (Room Hygrostat)

The hygrostat is an on-off controller to control the relative air humidity. It is used to control air humidifiers and dehumidifiers in offices and computer rooms. Other areas of use are storage and cooling of foodstuffs greenhouses, the textile industry and so on.

FSK01 – Канален хигростат (Duct Hygrostat)

The hygrostat is an on-off controller to control the relative air humidity. It is used to control air humidifiers and dehumidifiers in offices and computer rooms. Other areas of use are storage and cooling of foodstuffs greenhouses, the textile industry and so on.

FP A 4-20mA
FP V 0-10V
FTP AA 2x 4-20mA
FTP VV 2x 0-10V
FTP AS 4-20mA (humidity), resistor (temperature)
FTP VS 0-10V (humidity), resistor (temperature)
Measuring range:
Humidity: 0...100% rh
Temperature: -20°C...+80°C
Temperature AS/VS: Depending on sensor used
Accuracy humidity:
±2% between 35...75% rh
Power supply:
A/AA/AS: 15-24V DC (±10%)
V/VV/VS: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Measuring range: 35...95% rH
Scale rang: 30...100% rH
Accuracy: ±3% rH
Ambient temperature: 0°C...+60°C
Max. voltage 250V AC
Switching gap: 4% rH (at 50% rH)
Enclosure: Material ASA, colour pure white
Protection: IP20
Mounting length: 220mm
Measuring range: 35...95% rH
Scale range: 30...100% rH
Accuracy:
±3,5% (measuring range >50% rH)
±4,0% (measuring range <50% rH)
Ambient temperature: -30°C...+60°C
Max. voltage: 250V AC
Switching gap: 4% rH (at 50% rH)
Connection head:
Material ABS, colour light-grey
Sensor tube:
Material stainless steel, Ø16mm, L=220mm
Protection: IP54
 

WK01 – Сензор за влага (Condensation Sensor)

For protection against dew permeation on cooling ceilings. The detector registers dew of the back contact prism. Designed for connection to control and display systems to in order to interrupt the cooling water flow for example. The devices include sensor and evaluation electronics. With signal LED and relay contact.

LS02 – Датчик за детекция на вода (Leakage Sensor)

For detection of water leakages. With signal LED and relay contact. Designed for connection to control and display systems.

WK01 24V Power supply 24V
WK01 230V Power supply 230V
WK01ext 24V Power supply 24V, with remote sensor (2m)
Output:
Relay with change-over contact, floating (24V)
Relay with change-over contact, non-floating (230V)
Power supply:
24V: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
230V: 230V AC (±10%)
Sensor:
4 detector electrodes at the lower side of the enclosure
Output:
Relay contact, floating, max. 12V
Power supply:
15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
 

Сензори за осветеност и за движение:

Our smart sensors enable a significant increase of physical and emotional well-being of people living and working in a room. For an individual, comfortable and energy-saving use of your rooms, a precise and reliable detection of light and motion is granted.


MDS – Комбиниран сензор за таванен монтаж (Ceiling Multi Sensor)

The ceiling multi sensor MDS is designed for motion and light detection in room and office spaces. The measured quantity can be used for a fixed light control by means of downstreamed dimming resistances. Due to the flat construction, the device is specially suitable for an inconspicuous installation in ceilings. Depending on the type, the MDS offers different output interfaces for coupling to a building control system.

LDF – Сензор за осветеност за таванен монтаж (Ceiling Light Sensor)

Light sensor for ceiling installation. With straight and diagonal prism for light control. Designed for connection to control and display systems. The sensors have an integrated colour filter (green filter) which is adapted to the sensitivity of human eyes.

Li04 – Стаен сензор за осветеност (Room Light Sensor)

For light detection in room and office spaces etc. Designed for locking on control and display systems. The sensors have an integrated colour filter (green filter) which is adapted to the sensitivity of human eyes.

MDS Standard 1
Motion: PIR motion sensor 360° with relay output
Light: Active light sensor 0-10V
MDS Standard 3
Motion: PIR motion sensor 360° with relay output
Light: Active light sensor 0-10V
Temperature: Active temperature sensor 0-10V
MDS LON 1
Motion: PIR motion sensor 360° via LON
Light: Light sensor via LON
MDS LON 2
Motion: PIR motion sensor 360° via LON
Light: Light sensor via LON
Temperature: Temperature sensor via LON
LON interface: FT5000
Analog output: 0-10V, Last max. 10mA
Relay output: Make contact, max. 24V/1A
Motion sensor: 4-element PIR (passive infrared), with status LED for motion detection
Light sensor:
0...1kLux, photo diode incl. green filter, accuracy typ. ±50Lux
Temperature: Measuring range 0°C...50°C
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Notice: Optional enclosure for surface-mounting
Sensor: BPW21
Measuring range:
2kLux, 20kLux (adjustable via internal DIP-switch)
Output:
0-10V, 4-20mA or LON (FTT10A) Power supply:
4-20mA: 15-24V DC (±10%)
0-10V/LON 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Prism:
Straight (with predominant rate of indoor light) or
diagonal (with predominant rate of outdoor light)
Sensor: BPW21
Measuring range:
2kLux, 20kLux, 100kLux (adjustable via internal DIP-switch)
Output:
0-10V, 4-20mA oder LON (FTX)
Power supply:
4-20mA: 15-24V DC (±10%)
0-10V/LON: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
 

WRF04I Стаен сензор за движение (Surface-Mounting Motion Sensor)

For presence detection in room and office spaces. Designed for connection to control and display systems.

WRF06I – Стаен сензор за движение (Flush-Mounting Motion Sensor)

For presence detection in room and office spaces. Designed for connection to control and display systems.

RDI – Сензор за движение за таванен монтаж (Ceiling Motion Sensor)

For presence detection in room and office spaces, specially for ceiling installation. Designed for connection to control and display systems.

Measuring element: PIR (passive infrared)
Detection range:
Conical, aperture angle 100°, range 10m, 80 zones. Circular with radius of approx. 3,2m for a mounting height of 2,8 m partitioned in 80 zones.
Output: Dry relay contact or LON (FTT10A)
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Measuring element: PIR (passive infrared)
Detection range:
Conical, aperture angle 100°, range 10m, 80 zones. Circular with radius of approx. 3,2m for a mounting height of 2,8 m partitioned in 80 zones.
Output: Dry relay contact
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Enclosure: Switch programmes of Jung, Gira, Merten (stainless steel not feasible)
Measuring element: PIR (passive infrared)
Detection range:
Conical, aperture angle 100°, range 10m, 80 zones. Circular with radius of approx. 3,2m for a mounting height of 2,8 m, partitioned in 80 zones. Formula: Diameter D = Mounting height H x 2,3
Output: Dry relay contact
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Enclosure: Ceiling installation ring, material ABS, colour white
 

Li65 – Външен сензор за осветеност

For light detection in room and office spaces etc. Designed for locking on control and display systems. The sensors have an integrated colour filter (green filter) which is adapted to the sensitivity of human eyes.

Sensor: BPW21
Measuring range: 2kLux, 20kLux, 100kLux (adjustable via internal DIP-switch)
Output: 0-10V, 4-20mA or LON (FTT10A)
Power supply:
4-20mA: 15-24V DC (±10%)
0-10V/LON: 15-24V DC (±10%) or 24V AC(±10%)
 

Стайни термостати:

Our room operating panels are designed for temperature detection and integrated operation of HVAC, lighting and blinds for single room control. Thanks to the high-graded optics and a variety of different designs these products are ideal for design-oriented applications.


Thanos - Стаен термостат (Touch Room Operating panel)

The touch room operating panel Thanos is designed for temperature and humidity detection as well as for integrated operation of HVAC, lighting and blind for single room control. By means of high-graded optics, the device is specially ideal for design-oriented applications. The operating functions can be flexibly adapted to the most different room layouts.

Functions and Features at a glance:
• Control of automatic HVAC applications by simple touch
• Temperature and humidity detection
• For wireless communication compatible to EnOcean (bidirectional)
• Connection to LON, Modbus or KNX
• Touch surface made of glass for intuitive operation
• High-resolution 3,5“-TFT graphic display
• Anodised aluminium function clip
• Wireless EasySens types available with 868MHz (for Europe) or 315MHz

WRF08 - Стаен термостат (Multifunction Room Operating Panel)

The room operating panel is designed for temperature detection and integrated operation of HVAC, lighting and blinds for single room control. By means of high-graded optics and corresponding design frames made of glass, stone or stainless steel, the device is specially ideal for design-oriented applications.

The operating functions can be flexibly adapted to the most different room layouts. Thus, various types with several numbers of operating buttons are available. The universal room operating panel has a LON, RS485 Modbus or BACnet interface by which the functions of the operating buttons and the display can be polled and controlled.

WRF06LCD - Стаен термостат (Multifunction Room Operating Panel)

The multifunction room operating panel is designed for temperature measuring, set point and fan stage adjustment as well as presence detection in living and office spaces etc.

With integrated controller heating/cooling and digital inputs for window contacts/dew point detector and analogue outputs for control valves.

With IO-extension in deep or additional installation box with relay or triac outputs for control valves.

As stand-alone version, with LON-FT or RS485- Modbus interface.

Interfaces:
LON: FTX
RS485 Modbus: 9600 or 57600 Baud configurable
Operational functions:
Light on/off/dimming, set point adjustment, blinds up/down/adjusting, fan stages, presence...
Display:
Room temperature, set point, operating mode, fan stage, presence, failure, date and time...
Display/Buttons:
3,5” TFT, 320x640 pixel, 262.144 colours, capacitive touch technology, large thanos types additionally with up to 8 touch buttons
Function clip:
Anodised aluminium, free parameterizable funtions (occupied/unoccupied, light on/off...)
Measuring range temperature: 0°C...+50°C
Accuracy temperature: ±0,5K
Measuring range humidity:
0...100%rh, humidity sensor optionally depending on device type
Accuracy humidity: Typ. ±3% between 20...80%rh
Ambient temperature: 0°C...+50°C
Power supply:
24V: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
MVolt: 100-240V AC
Protection: IP20
Interface:
LON FTT10A, RS485 Modbus or BACnet
Number of function buttons: 2, 4, 8, 12
Operating functions:
Light on/off/dim, set point adjustment blind up/down/adjust, fan stages
Display: Room temperature, set point, operating mode, fan stage, presence, alarm
LC display: 51mm x 39mm
Measuring range: 0°C...+50°C
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Colours: pure white, anthracite, aluminium
Design frames:
Dusk (material Corian)
Midnight (material Corian)
Glass grooved
Alloy stainless steel
Protection: IP30
Interface:
LON FT5000, RS485 Modbus, 2V (0-10V)
Number of function buttons: 4
Printing layout:
Please see drawing on the right side
Display (selection):
Room temperature, set point adjustment, fan stage, presence, failure
LC display: 34mm x 21mm
Measuring range: 0°C...+50°C
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Colours: pure white, anthracite, aluminium
Design frames:
The WRF06LCD fits to numerous switch frames with 55x55mm inserts of different manufacturers:
Berker: S1, B1, B3, B7 Glass
Gira: Standard55, E2, Event, Esprit
Jung: A500, AS500, Aplus
Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan
Peha: Aura
Feller: Edizio Due
Protection: IP30
 

WRF07 - Стаен термостат (Room Operating Panel)

For temperature measuring, set point and fan stage adjustment as well as presence detection in living and office spaces etc. Designed for locking on control and display systems.

WRF06 - Стаен термостат (Room Operating Panel)

For temperature measuring, fan stage adjustment and presence detection in living and office spaces etc. Designed for locking on control and display systems.

WRF04/WRF04LCD - Стаен термостат (Room Operating Panel)

For temperature measuring, set point and fan stage adjustment as well as presence detection in living and office spaces etc. Designed for locking on control and display systems.

Output (WRF07 with operating elements):
Active: 0-10V
Passive: Sensor (PTC, NTC...)
Without sensor
Interfaces:
WRF07 DI4 LON: LON FTX, 4 digital inputs
WRF07 DI4 RS485 Modbus: RS485 Modbus,
4 digital inputs
WRF07 AO2V RS485 Modbus: RS485 Modbus,
2 digital inputs, 2 inputs 0-10V
Measuring range active/LON: 0°C...+50°C
Possible operating elements:
Potentiometer for set point adjustment,
Rocker switch for fan stage adjustment,
Button for presence detection,
Light emitted diode for status response
Switch programmes available: Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Merten, Siemens
Labelling: Standard of switch manufacturers
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Protection: IP20
Output (WRF06 with operating elements):
Without sensor
Sensor (PTC, NTC...)
Output (WRF06 without operating elements):
Active: 0-10V
LON: FTX
Passive: Sensor (PTC, NTC...)
Without Sensor
Measuring range active/LON: 0°C...+50°C
Possible operating elements:
Rotary switch for fan stage adjustment. Button for presence detection, Light emitted diode for status response.
Switch programmes available: Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Merten, Siemens
Labelling:
Standard rotary switch: 0,I/0,I,II/0,I,II,III Special legend for rotary switches, buttons and LEDs possible
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Protection: IP20
Output WRF04:
Active: 0-10V
LON: FTT10A
RS485 Modbus
Passive: Sensor (PTC, NTC...)
Without sensor
Output WRF04LCD:
Active: 0-10V
LON: FTT10A
RS485 Modbus
Measuring range active:
0°C...+50°C (adjustable on the transducer)
Measuring range LON/RS485 Modbus: 0°C...+50°C
Measuring range passive: Depending on sensor used
Possible operating elements:
Potentiometer for set point adjustment,
Rotary switch for fan stage adjustment,
Button for presence detection,
Light emitted diode for status response
Power supply: 15-24V DC (±10%) or 24V AC (±10%)
Protection: IP30 LC display: Display of room temperature, size 29mm x 12mm Notice: Special legend and special painting possible
   
picture
Ние в социалните мрежи:

Contact info

Phone: +35 989 2371313
Email: info@vstechnologies.eu
Address: Virbitsa, №3
Sofia, Bulgaria (BG), 1504