EMS

Енергиен мениджмънт

Компании отдавна се занимават с управлението на потребление на енергия, но едва наскоро енергиен мениджмънт започна да се разглеж­да не като източник на разходи, но като източник на печалба... повече

Услуги

Предлагаме услуги по:

• проектиране, монтаж, програми­ране и въвеждане в експлоатация на системите;
• подбор и доставка на оборудване;
• интегриране на енергиен менидж­мънт в процеси на ... повече

smart house

Интелигентна сграда

Сфера на интелигентни сгради, интелигентни къщи, системи за сградна автоматизация (BMS) вклю­чва голямо разнообразие от тех­нологии за търговски, промишлени и жилищни сгради... повече

BMS

Използване на BMS позволява:

• да постигнете икономия на енер­горесурси до 40%;
• да намалите до 3 пъти разходите за екипа на експлоатация;
• да увеличите 2 пъти срока на безпроблемна работа... повече

За нас

«ВС Технолоджис» е интегратор на системите за сградна автоматизация. Ние предлагаме услуги по проектиране, монтаж, програмиране и въвеждане в експлоатация.

Ние се гордеем с нашия екип от професионалисти - инженери от най-високо ниво, които са се проявили в изпълнение на най-сложните и най-интересните проекти.


В нашата работа ние винаги се ръководим от следните принципи:

Надеждност

Всички предлагани системи са направени на база на оборудване от водещи световни производители, което намалява възможност за гре­шки и неизправности на системата.

Професионализъм

В нашата компания работят опитни професионалисти с дългогодишен опит в областта на сградна автома­тизация, работели както в България, така и в чужбина.

Нашите проекти

Частна резиденция (3500 кв.метри)

picture

«ВС Технолоджис» успешно приключи проекта за изграждане на система за автоматичен контрол на отопление и вентилация на частно имение (3500 кв. м.).

Целта на проекта - да се осигури надеждна работа на системи за отопление и вентилация. Основната характеристика на реализирания проект е възможност:
• да се упражнява централизиран контрол и управление от контролната зала;
• да се гледа текущето състояние на системи;
• да се анализират и да се сравняват данните от системите, възможни аларми, техните причини и последствия, както и прекомерно или икономично използване на енергийните ресурси. Това позволява да се намали присъствието ... повече


Проект на сградна автоматизация (15900 кв.метри)

«ВС Технолоджис» завършва проекта за изграждане на система за автоматизирано управление на инженерни системи на фабрика за захарни изделия "Престиж 96", Велико Търново (15 900 кв. м.).

Целта на проекта - да се предостави получаване на информация (график) за инженерни системи на обекта и контрол върху климата в офисната част. Основната особеност на този проект е възможност да упражнява контрол върху състоянието на инженерното оборудване и потреблението на енергия. Централизирано управление и контрол от контролната зала позволява да намали присъствието на персонала ... повече

picture
Ние в социалните мрежи:

Contact info

Phone: +35 989 2371313
Email: info@vstechnologies.eu
Address: Virbitsa, №3
Sofia, Bulgaria (BG), 1504